วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำทางด้านวัสดุตกแต่งอาคารคุณภาพระดับโลก ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสรรค์ผลงานสถาปัตยกรรมแห่งความยั่งยืน


พันธกิจ
เราจะมุ่งมั่นพัฒนา และค้นหานวัตกรรมใหม่ๆ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และความปลอดภัย ผสมผสานกับการบริการจากบุคลากรที่ทรงประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของความมีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม


ค่านิยมบริษัท
มีความสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เปิดใจกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาศักยภาพของตนเพื่อความเป็นเลิศอยู่เสมอ