การสนับสนุนโครงการที่มีประโยชน์ต่อวงการสถาปัตยกรรม

นโยบายที่ปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนานของบริษัทฯ คือการให้การสนับสนุน การจัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการออกแบบและการก่อสร้าง ที่มีประโยชน์ต่อสถาปนิก มัณฑนากร วิศวกร และบุคลากรอื่นๆ ในวงการสถาปัตยกรรมของเมืองไทย ผ่านทางสมาคมสถาปนิกสยามฯ และสถาบันต่างๆ รวมทั้งการจัดหาวิทยากรเพื่อให้ความรู้กับนิสิตนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ตามสถาบันการศึกษา โดยขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถให้กับสังคมไทย เพื่อนำไปพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต


 

ร่วมสร้างสรรค์ผลงานสถาปัตยกรรมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Architecture)

ทุกวันนี้ ปรากฏการณ์โลกร้อน (Global Warming) เป็นสิ่งที่ไม่ได้อยู่ไกลจากตัวเรา แต่เรากำลังรับรู้และสัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่เกิดขึ้นผิดเวลาและสถานที่ รวมถึงสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวเราที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไป ถึงเวลาที่เราทุกคนจะร่วมมือ ร่วมใจ หันมาช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกใบนี้ให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน

 

ด้วยเหตุนี้ บริษัท บี.เอฟ.เอ็ม. จำกัด จึงขอมีส่วนร่วมในการช่วยแก้ปัญหาโลกร้อน โดยการสนับสนุนแนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานสถาปัตยกรรมสีเขียว (Green Building) ร่วมกับ Mitsubishi Plastics, Inc. ผู้ผลิตแผ่นผนังคอมโพสิท ไส้กลางกันไฟ ALPOLIC®/fr ยินดีนำเสนอ นวัตกรรมใหม่ของแผ่นผนังคอมโพสิท ตกแต่งอาคาร ที่มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวที่หลากหลาย อาทิ

 

  • การเคลือบสีระบบ ลูมิฟลอน เบสด์ ฟลูโรคาร์บอน ที่ช่วยสะท้อนรังสีความร้อน
    ทำให้อาคารที่ใช้เป็นอาคารอนุรักษ์ พลังงานและช่วยลดปรากฏการณ์เกาะร้อน (Urban Heat Island Effect)
  • มีความสวยงามทนทาน และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาตลอดอายุการใช้งานของอาคาร
  • เป็นวัสดุที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ALPOLIC®/fr ชุดลายหินและลายไม้ สามารถใช้ทดแทนทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างสวยงามและเสมือนจริง
  • ALPOLIC®/fr  ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001

 

นอกจากนี้ Mitsubishi Plastics Composites America, Inc. ยังเป็นสมาชิกของสถาบัน U.S. Green Building Council (USGBC) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้รับรองมาตรฐาน Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) Green Building Rating System™ คือ มาตรฐานการให้คะแนนเพื่อรับรองให้กับอาคารที่ใส่ใจในการออกแบบการก่อสร้าง การใช้อาคารอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

เพราะเราเชื่อมั่นว่า "เหนือกว่าทุกการสร้างสรรค์ผลงานสถาปัตยกรรม คือการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม"