• แผ่นอลูมิเนียม คอมโพสิท (Aluminium Composite Material) ALPOLIC®/fr LT-ACM ประกอบขึ้นจากชั้นวัสดุที่มีไส้กลางอยู่ภายใน และมีแผ่นอลูมิเนียมประกบอยู่ด้านนอก วัสดุไส้กลางเป็นสารประกอบที่ไม่ติดไฟโดยมีส่วนประกอบของแร่ทนไฟ อลูมิเนียม ไตรไฮดรอกไซด์ 70% จึงเป็นวัสดุที่ให้ความปลอดภัยสูงเมื่อเกิดเพลิงไหม้ ผิวนอกประกบด้วยแผ่นอลูมิเนียมเกรด 1100 H14 ความหนา 0.3 มิลลิเมตร ผิวด้านหน้าถูกเคลือบด้วยระบบสีโพลีเอสเตอร์ที่มีสมรรถภาพสูง ส่วนผิวด้านหลังมีการเคลือบผิวรองรับการใช้งานและป้องกันการสึกกร่อนจากสนิมของโครงคร่าว และอัลคาไลน์จากซีเมนต์ นอกจากนี้ผิวภายในระหว่างชั้นอลูมิเนียมและไส้กลางยังเคลือบด้วยสารป้องกันการกัดกร่อนเพื่อป้องกันการแยกจากกันของอลูมิเนียมและไส้กลาง

 • ผิวหน้า เคลือบสีโพลีเอสเตอร์

  อลูมิเนียม หนา 0.3 มม

  ไส้กลางเเร่ทนไฟ เป็นสารประกอบที่ไม่ติดไฟ หนา 2.4มม.

  ผิวหลังเคลือบผิวรองรับการใช้งานเเละป้องกันการสึกกร่อนจากสนิมของโครงคร่าว เเละ อัลคาไลน์จากซีเมนต์

 • ความหนา: 3 มม.

  ความกว้าง:1270 มม., 1575 มม. (สามารถสั่งตัดความกว้างพิเศษได้ระหว่าง 914 – 1600 มม.)

  ความยาว:3099 มม. (สามารถสั่งตัดความยาวพิเศษได้ระหว่าง 1800 – 7200 มม.)

 • 5.5 กก./ตรม.

 • แผ่นอลูมิเนียม คอมโพสิท (Aluminium Composite Material) ALPOLIC®/fr -ACM ประกอบขึ้นจากชั้นวัสดุที่มีไส้กลางอยู่ภายใน และมีแผ่นอลูมิเนียมประกบอยู่ด้านนอก วัสดุไส้กลางเป็นสารประกอบที่ไม่ติดไฟโดยมีส่วนประกอบของแร่ทนไฟ อลูมิเนียม ไตรไฮดรอกไซด์ 70% จึงเป็นวัสดุที่ให้ความปลอดภัยสูงเมื่อเกิดเพลิงไหม้ ผิวนอกประกบด้วยแผ่นอลูมิเนียมเกรด 3105 H14 ความหนา 0.5 มิลลิเมตร ผิวด้านหน้าถูกเคลือบด้วยระบบสีลูมิฟลอน เบสด์ ฟลูโรคาร์บอนที่มีสมรรถภาพสูง ส่วนผิวด้านหลังมีการเคลือบสีโพลีเอสเตอร์เพื่อรองรับการใช้งานและป้องกันการสึกกร่อนจากสนิมของโครงคร่าว และอัลคาไลน์จากซีเมนต์ นอกจากนี้ผิวภายในระหว่างชั้นอลูมิเนียมและไส้กลางยังเคลือบด้วยสารป้องกันการกัดกร่อนเพื่อป้องกันการแยกจากกันของอลูมิเนียมและไส้กลาง

 • ผิวหน้าเคลือบสี ลูมิฟลอน เบสด์ ฟลูโรคาร์บอน (Limiflon-Based Fluorocarbon -FEVE)

  อลูมิเนียม หนา 0.5 มม.

  ไส้กลางเเร่ทนไฟ เป็นสารประกอบที่ไม่ติดไฟ หนา 2-5 มม.

  ผิวหลังเคลือบสีโพลีเอสเตอร์ เพื่อรองรับการใช้งานเเละป้องกันการสึกกร่อนจากสนิมของโครงคร่าว เเละ อัลคาไลน์จากซีเมนต์

 • ความหนา: 3 มม., 4 มม., 6 มม.

  ความกว้าง: 965 มม., 1270 มม., 1575 มม. (สามารถสั่งตัดความกว้างพิเศษได้ระหว่าง 914 – 1600 มม.)

  ความยาว: 2489 มม., 3099 มม. (สามารถสั่งตัดความยาวพิเศษได้ระหว่าง 1800 – 7200 มม.)

 • 6.0 กก./ตรม. (3 มม.), 7.6 กก./ตรม. (4 มม.), 10.9 กก./ตรม. (6 มม.)

กลับหน้าหลัก

 • ALPOLIC®/fr-CCM ประกอบขึ้นจากชั้นวัสดุที่มีไส้กลางอยู่ภายใน และมีแผ่นทองแดงประกบอยู่ด้านนอก วัสดุไส้กลางเป็นสารประกอบที่ไม่ติดไฟโดยมีส่วนประกอบของแร่ทนไฟ อลูมิเนียม ไตรไฮดรอกไซด์ 70% จึงเป็นวัสดุที่ให้ความปลอดภัยสูงเมื่อเกิดเพลิงไหม้ ผิวนอกประกบด้วยแผ่นทองแดงคุณภาพสูง เกรด C11000 ความหนา 0.4 มม. ลักษณะเด่นของ CCM ที่นอกเหนือจากความทนทานสูงก็คือ เมื่อเวลาผ่านไปผิวทองแดงสามารถเปลี่ยนเป็นสีเขียวสนิมทองแดงได้ (แต่ไม่สึกกร่อน) ซึ่งเหมาะสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่

 • ทองเเดงคุณภาพสูง เกรด 11000 หนา 0.4 มม.

  ไส้กลางแร่ทนไฟ เป็นสารประกอบที่ไม่ติดไฟ หนา 3.2 มม.

  ทองเเดงคุณภาพสูง เกรด 11000 หนา 0.4 มม.

 • ความหนา: 4 มม.

  ความกว้าง: 965 มม.

  ความยาว: ไม่เกิน 3,099 มม.

 • 12.4 กก./ตรม. (4 มม.), 15.7 กก./ตรม. (4 มม.)

  • พื้นผิวทองแดงธรรมชาติ
   (Milled Copper Finish):
  • พื้นผิวสนิมทองแดง
   (Pre-Patinated Copper Finish):

  หมายเหตุ : สำหรับการทำงาน สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนะนำสำหรับ CCM

กลับหน้าหลัก

 • ALPOLIC®/fr-SCM ประกอบขึ้นจากชั้นวัสดุที่มีไส้กลางอยู่ภายใน และมีแผ่นสเตนเลส สตีลประกบอยู่ด้านนอก วัสดุไส้กลางเป็นสารประกอบที่ไม่ติดไฟโดยมีส่วนประกอบของแร่ทนไฟ อลูมิเนียม ไตรไฮดรอกไซด์ 70% จึงเป็นวัสดุที่ให้ความปลอดภัยสูงเมื่อเกิดเพลิงไหม้ ผิวนอกประกบด้วยแผ่นสเตนเลส สตีล เกรด NSSC 220M ความหนา 0.3 มม. ที่มีส่วนผสมของเหล็กป้องกันสนิมจึงมีคุณสมบัติด้านการป้องกันสนิมที่โดดเด่นเหนือแผ่น สเตนเลส สตีล เกรด 316 ทั่วไป

 • สเตนเลส สตีล มารีนเกรด NSSC 220M หนา 0.3 มม.

  ไส้กลางเเร่ทนไฟ เป็นสารประกอบที่ไม่ติดไฟ หนา 3.4 มม.

  สเตนเลส สตีล มารีนเกรด NSSC 220M หนา 0.3 มม.

 • ความหนา: 4 มม.

  ความกว้าง: 1000 มม.

  ความยาว: ไม่เกิน 5000 มม.

 • 10.2 กก./ตรม.

  • แบบลายขนแมว
   (Hairline finish):
  • แบบด้านหรือ
   ผิวเปลือกส้ม
   (Dull finish):
  • ชั้นผิวแบบ
   กระจกเงา
   (Mirror finish):

  หมายเหตุ 1: สำหรับการตกแต่งพื้นผิวแบบอื่นๆ กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่หรือติดต่อที่สำนักงานใหญ่โดยตรง

  หมายเหตุ 2: สำหรับการทำงาน สามารถใช้เครื่องจักรและเครื่องมือสำหรับ TCM ได้กับ SCM โดยควรใช้หมุดยึด
  สเตนเลส ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนะนำสำหรับ SCM

กลับหน้าหลัก

 • ALPOLIC®/fr - TCM ประกอบขึ้นจากชั้นวัสดุที่มีไส้กลางอยู่ภายใน และมีแผ่นไทเทเนียมประกบอยู่ด้านนอก วัสดุไส้กลางเป็นสารประกอบที่ไม่ติดไฟโดยมีส่วนประกอบของแร่ทนไฟ อลูมิเนียม ไตรไฮดรอกไซด์ 70% จึงเป็นวัสดุที่ให้ความปลอดภัยสูงเมื่อเกิดเพลิงไหม้ ผิวนอกประกอบด้วยแผ่นไทเทเนียมหนา 0.3 มม.อยู่ด้านหน้า และแผ่นสเตนเลสเกรดสูงหนา 0.3 มม.ประกบด้านหลัง โดยโลหะไทเทเนี่ยมจะก่อตัวเป็นแผ่นฟิล์มที่เสถียรต่อการเกิดอ๊อกซิไดซ์ (Stable Oxidize Film) เรียกว่า "Passivated Film" TCM จึงเหมาะสำหรับงานบุผนังภายนอก และหลังคาสำหรับอาคาร ที่อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการผุกร่อนสูง

 • ไทเทเนี่ยม หนา 0.3 มม.

  ไส้กลางเเร่ทนไฟ เป็นสารประกอบที่ไม่ติดไฟ หนา 3.4 มม.

  สเตนเลสหนา 0.3 มม.

 • ความหนา: 4 มม.

  ความกว้าง: 1000 มม.

  ความยาว: ไม่เกิน 5000 มม.

 • 9.3 กก./ตรม.

 • หมายเหตุ 1: เนื่องจากโลหะไทเทเนี่ยมและสเตนเลสมีความแข็งแกร่งสูง จึงจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องมือเฉพาะสำหรับ TCM ได้แก่ แท่นตัด (Square Shear) หรือ ซีเอ็นซี เราเตอร์ (CNC Router) เพื่อการตัด และซีเอ็นซี เราเตอร์ (CNC Router) หรือเครื่องตัดรูปตัววี (V-cut Machine) เพื่อการเซาะร่อง

  หมายเหตุ 2: ควรใช้หมุดยึดที่ทำด้วยสเตนเลสสำหรับการประกอบชิ้นงาน การใช้หมุดยึดที่ทำด้วยอลูมิเนียมอาจก่อให้เกิดการผุกร่อน (Galvanic Corrosion) ได้ ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสารแนะนำผลิตภัณฑ์ TCM

กลับหน้าหลัก

 • ALPOLIC®/fr - ZCM เป็นวัสดุซิงค์ คอมโพสิท ซึ่งมีฉนวน ภายในทำจากสินแร่มีคุณสมบัติไม่ติดไฟ นิยมใช้เป็นวัสดุตกแต่งหุ้มอาคารภายนอกและสามารถใช้เป็นแผ่นห่อหุ้มหลังคาสำหรับอาคารสมัยใหม่ที่ต้องการความสวยงามและสามารถใช้ในการปรับปรุงตกแต่งอาคารเก่า สินค้าชนิดนี้ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีของบริษัท มิตซูบิชิ พลาสติก คอมโพสิท อเมริกา ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทลูกของ มิตซูบิชิ พลาสติก สามารถรับบริการการติดตั้งและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้จากตัวแทนจำหน่ายของทางบริษัททั่วไป

  หมายเหตุ: ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับชนิดของผลิตภัณฑ์ที่มีให้เลือกหลากหลายโดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

 • ALPOLIC®/fr - ZCM ประกอบด้วยแผ่นซิงค์หนา 0.5 มิลลิเมตรประกบกับฉนวนแกนกลาง ทาจากสินแร่ที่ไม่ติดไฟ ทาหน้าที่เป็นแผ่นตกแต่งอาคารภายนอก:

  วัสดุส่วนที่เป็นผิวด้านหน้า; ผลิตจากแผ่นซิงค์หนา 0.5 มิลลิเมตร

  วัสดุที่ใช้ทาแกนกลาง; ไส้กลางแร่ทนไฟ เป็นสารประกอบที่ไม่ติดไฟหนา 3 มิลลิเมตร

  วัสดุส่วนที่เป็นผิวด้านหลัง; ผลิตจากแผ่นซิงค์หนา 0.5 มิลลิเมตร


  ในผลิตภัณฑ์ชนิดนี้มีโครงสร้างแกนกลางที่มีคุณสมบัติเป็นวัสดุหน่วงการติดไฟในลักษณะเดียวกับผลิตภัณฑ์ ALPOLIC®/fr พื้นผิวด้านหน้ามีแผ่นฟิล์มพลาสติกปกป้องผิวหน้าและสีของแผ่น ALPOLIC®/fr - ZCM ที่สามารถลอกออกได้หลังการติดตั้ง

 • ALPOLIC®/fr - ZCM ผลิตโดยใช้ วี เอ็ม ซิงค์ (VM Zinc) ซึ่งผลิตจากควอต ซิงค์ คอล์ย (Quartz Zinc Coils) โดยผิวด้านหน้าของผลิตภัณฑ์เป็นซิงค์อัลลอยด์ ซึ่งผ่านการเคลือบผิวด้วยกระบวนการทางเคมี (chemical conversion process) ซึ่งทาให้ผิวมีสีอัลลอยด์สีเทาสวยงามเป็นธรรมชาติ

 • (1) ความหนาของแผ่น: 4 มิลลิเมตร


  (2) ขนาดแผ่น:

  กว้าง = 965 มิลลิเมตร

  ยาว = 3708 มิลลิเมตร


  (3) ความคลาดเคลื่อนของขนาดผลิตภัณฑ์

  ความกว้าง: ±2.0 มิลลิเมตร

  ความยาว: ±4.0 มิลลิเมตร

  ความหนา: ±0.2 มิลลิเมตร

  ค่าโบว์ (Bow): สูงสุด 0.5% (5 มิลลิเมตร/เมตร) ของความกว้างหรือความยาว

  ค่าความเป็นจตุรัส (Square-nessวัดจากค่า diagonal difference): สูงสุด 5.0 มิลลิเมตร

 • (1) น้ำหนักแผ่น: 12.5 กิโลกรัมต่อตารางเมตร


  (2) ค่าอัตราส่วนการขยายตัวจากความร้อน (thermal expansion ratio): (P) 28x10-6/ องศาเซลเซียส (T) 20x10-6/ องศาเซลเซียส (P= ตามแนวขนานการม้วนแผ่น T= ตรงกันข้ามกับแนวการม้วนแผ่น)


  (3) ความแข็งแรงของกาว (Bond integrity): ความแข็งแรงในการลอกแผ่นตามมาตรฐาน (ASTM D1781): น้อยสุด 100 นิวตัน- เมตร/เมตร ผ่านการทดสอบในการแช่น้ำเดือดเป็นเวลา 8 ชั่วโมงและแช่น้ำที่อุณหภูมิ 21 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 21 วัน กาวเชื่อมแผ่นยังคงมีคุณสมบัติปกติไม่มีการเสื่อมสลาย


  (4) ความทนทานต่อแรงกระแทก (Impact Resistance):

  กระแทกด้วยลูกบอลเหล็ก
  (เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 นิ้ว)
  ความสูง
  นิ้ว/ มิลลิเมตร
  ระยะลึกของหลุมจากการกระแทก
  นิ้ว/ มิลลิเมตร
  2 ปอนด์/ 0.9 กิโลกรัม 6 นิ้ว/ 152 มิลลิเมตร 0.028 นิ้ว/ 0.7 มิลลิเมตร
  2 ปอนด์/ 0.9 กิโลกรัม 12 นิ้ว/ 305 มิลลิเมตร 0.035 นิ้ว/ 0.9 มิลลิเมตร
  2 ปอนด์/ 0.9 กิโลกรัม 18 นิ้ว/ 457 มิลลิเมตร 0.042 นิ้ว/ 1.1 มิลลิเมตร
  2 ปอนด์/ 0.9 กิโลกรัม 24 นิ้ว/ 610 มิลลิเมตร 0.056 นิ้ว/ 1.4 มิลลิเมตร
  2 ปอนด์/ 0.9 กิโลกรัม 36 นิ้ว/ 914 มิลลิเมตร 0.095 นิ้ว/ 2.4 มิลลิเมตร


  (5) คุณสมบัติเชิงกลของ ZCM:

  คุณสมบัติที่ทดสอบ มาตรฐาน ASTM หน่วย 4 มิลลิเมตร ZCM
  ค่าความยืดตัว E8 % (P) 36.9 (T) 16.4
  ค่าความแข็งแรง E8 MPa
  Psi
  (P) 34 (T) 49
  (P) 4989 (T) 7054
  ค่าเฉลี่ยการทนแรงกด C393 MPa
  Psi
  128
  18495
  ค่าความคงรูปในแนวแรงกด C393 MPa
  Psi
  28896
  4.191*106

 • ในผลิตภัณฑ์ ZCM จะมีค่าความต้านทานการติดไฟต่ำกว่าผลิตภัณฑ์ ALPOLIC®/fr 4 มิลลิเมตร เนื่องจากจุดหลอมเหลวของซิงค์ อัลลอยด์ที่ต่ำกว่า

  ประเทศ มาตรฐานในการทดสอบ ผลิตภัณฑ์ ผลทดสอบและการจำแนกประเภท
  UK BS476 Part 6
  BS476 Part 7
  ALPOLIC®/fr ZCM
  4mm thick
  Class 0
  Class 1
  USA ASTM E 84
  (การทดสอบในอุโมงค์)
  ALPOLIC®/fr ZCM
  4mm thick
  Class A
  Flame spread: 10-25
  Smoke develop: 40 - 80

 • (1) กรรมวิธีการผลิต

  โดยทั่วไปการผลิตแผ่นซิงค์จะเหมือนกับการผลิตแผ่นอลูมิเนียม ซึ่งทางโรงงานได้ผลิตผลิตภัณฑ์ซิงค์ คอมโพสิท ภายใต้รหัส ZCM ด้วยเครื่องมือเครื่องจักรชนิดเดียวกับการผลิตแผ่นอลูมิเนียม คอมโพสิท ที่ใช้รหัส ACM มีขั้นตอนการทำงานเหมือนกันในทุกลักษณะ ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ซิงค์ คอมโพสิท (ZCM) จะถูกตัดด้วยเลื่อยวงเดือน (circular saws) ขึ้นรูปร่องด้วยเร้าเตอร์ (router) พับและดัดให้ตรงด้วยเครื่องม้วนแบบสามลูกกลิ้ง (3-roll bender) ขึ้นรูปและติดกาวร้อนเพื่อประกอบเป็นชิ้นงาน


  (2) การป้องกันการกัดกร่อนแบบ Galvanic corrosion

  การสัมผัสระหว่างโลหะที่ต่างกันสองชนิดจะทำให้เกิดปฎิกิริยาไฟฟ้าเคมี และการกัดกร่อนจะถูกเร่งด้วยความชื้นสูง แม้ว่าซิงค์มีค่าการถูกกัดกร่อนน้อยกว่าทองแดงและเหล็ก แต่ปฎิกิริยาการกัดกร่อนแบบ Galvanic จะเร่งการกัดกร่อนซิงค์อัลลอยด์ เมื่อซิงค์อัลลอยด์ สัมผัสกับโลหะชนิดนี้ ดังนั้นการประกอบการใช้งานแผ่นซิงค์อัลลอยด์ (ZCM panel) ควรใช้อุปกรณ์ยึดเช่น รีเวท (rivet) และสกูรที่ทำจากสเตนเลสและอลูมิเนียมเท่านั้น


  (3) ความแตกต่างของสีระหว่างล็อตผลิต

  สีของผลิตภัณฑ์อาจมีความแตกต่างกันเนื่องจากล็อตการผลิต สำหรับลูกค้าที่เป็นการก่อสร้างแบบโครงการทางบริษัทแนะนำให้มีการประเมินจำนวน ปริมาณการใช้งานเพื่อสั่งสินค้าให้ครอบคลุมการใช้งานทั้งหมด ซึ่งจะสามารถลดความแปรปรวนของสีในผลิตภัณฑ์ แม้ว่าทางบริษัทผลิตผลิตภัณฑ์แบบต่อเนื่อง การแตกต่างของสีเล็กน้อยก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในระหว่างการผลิต


  (4) การจัดการการใช้งาน

  ในการเคลื่อนย้ายแผ่น ZCM ที่มีขนาดยาวควรมีการรองรับน้ำหนักเพิ่มเติมที่จุดกึ่งกลางแผ่นเพื่อเพิ่มความแข็งแรงเนื่องจากแผ่น ZCM มีน้ำหนักมากกว่าแผ่น ALPOLIC®/fr 4 มิลลิเมตร


  (5) การเก็บรักษาและการขนส่ง

  ควรเก็บแผ่น ZCM ที่ยังไม่ได้ใช้งานไว้ในที่มีความชื้นต่ำและมีการระบายอากาศได้ดีในโกดังปิด หลีกเลี่ยงความชื้นโดยเก็บสินค้าไว้ในที่แห้งในระหว่างการขนส่งและในพื้นที่ก่อสร้าง


  (6) ฟิล์มป้องกันผิวผลิตภัณฑ์

  ผิวหน้าของผลิตภัณฑ์ ZCM จะมีการเคลือบด้วยแผ่นฟิล์มพลาสติก สามารถลอกออกได้เพื่อป้องกันรอยขูดขีดในระหว่างการขึ้นรูปชิ้นงานและระหว่างการติดตั้ง ควรลอกฟิล์มป้องกันผิวผลิตภัณฑ์ออกทันทีหลังจากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากการทิ้งฟิล์มบนผิวชิ้นงานไว้นานจะทำให้ฟิล์มลอกออกจากตัวผลิตภัณฑ์ยากขึ้น


กลับหน้าหลัก