ตารางสี

N1 Pure
White-G90
N2
White-G30
N3 Light
Beige-G30
N1 Anodized
Silver-G80
N3 Champagne
Metallic-G30
N3
Silver Metallic-G30
N4
Black-G30
N4
Gray-G30
 
N5 Off
White-Matte
N6 Gray
Metallic Matte
     
S1 Black
Granite-G80
S2 White
Granite-G80
S3 Red
Granite-G80
S4 Pink
Granite-G80
S5 White
Marble-G80
S6 Venetian
Marble-G80
S7
Sandstone-Matte
 
T1
Maple-Matte
T2
Walnut-Matte
     
Close