บริษัท Mitsubishi Plastics Composites America, Inc. เป็นสมาชิกของสถาบัน U.S. Green Building Council (USGBC) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้รับรองมาตรฐาน Leadership in Energy and Environmental Design (LEED®) Green Building Rating System™ คือมาตรฐานการให้คะแนนเพื่อรับรองให้กับอาคารที่ใส่ใจในการออกแบบ การก่อสร้าง การใช้งานอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การใช้แผ่นโลหะคอมโพสิทชนิดต่างๆของ ALPOLIC®/fr สำหรับตกแต่งอาคารสามารถใช้เป็นคะแนนตามมาตรฐาน Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) รับรองโดยสถาบัน U.S. Green Building Council (USGBC)

คะแนนในหัวข้อ MR4.1 MR4.2 สำหรับวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Post Industrial & Post Consumer Recycle Content)

คะแนนในหัวข้อ MR 5.1 สำหรับการใช้วัสดุที่มาจากแหล่งผลิตที่ใกล้เคียง

คะแนนในหัวข้อ ID 1.1 1.4 สำหรับการออกแบบเชิงนวัตกรรม


การเคลือบสีระบบลูมิฟลอน เบสด์ ฟลูโรคาร์บอน ที่ช่วยสะท้อนรังสีความร้อน ทำให้อาคารที่ใช้เป็นอาคารอนุรักษ์พลังงาน และช่วยลดปรากฎการณ์เกาะร้อน (Urban Heat Island Effect)


การลดพลังงานในการผลิต
เป็นที่ทราบกันว่าการผลิตแผ่นอลูมิเนียมต้องใช้พลังงานในการผลิตสูง การผลิตแผ่นอลูมิเนียม คอมโพสิท ALPOLIC®/fr ใช้พลังงานน้อยกว่าแผ่นอลูมิเนียมโซลิด (Solid Aluminum sheet) ถึงครึ่งหนึ่ง แต่การใช้งานและความทนทานเทียบเท่าแผ่นอลูมิเนียมโซลิด

การลดการใช้พลังงานในอาคาร
ระบบผนังภายนอกอาคารส่วนใหญ่ที่หุ้มด้วยแผ่น ALPOLIC®/fr จะมีช่องว่างอากาศ (Air Space) ระหว่างแผ่นโลหะคอมโพสิทและผนังด้านใน (Backing Wall) ป้องกันความร้อนเข้ามาในอาคาร


ALPOLIC®/fr สามารถรีไซเคิลได้ 100% โดยโรงงาน Mitsubishi Plastics, Inc. ที่ญี่ปุ่นจะนำทั้งอลูมิเนียมที่เคลือบด้านหน้าและหลัง และไส้กลางกันไฟกลับมาใช้ใหม่ โดย ALPOLIC®/fr ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001