แผงป้องกันน้ำท่วมสำเร็จรูป IBS Flood Barrier System คือ แผงป้องกันน้ำท่วมจากประเทศเยอรมนี ซึ่งผ่านการทดสอบการใช้งานจริงที่ริมแม่น้ำดานูปในประเทศ
ออสเตรีย ว่าสามารถป้องกันน้ำท่วมได้จริง สามารถป้องกันทรัพย์สินของรัฐบาล และประชาชนที่อยู่ใกล้แม่น้ำให้ปลอดภัยจากน้ำท่วม นอกจากนั้นยังรักษาทัศนียภาพ
ของริมแม่น้ำ และพื้นที่ใช้สอยในกรณีไม่ได้ติดตั้งแผงป้องกันน้ำท่วม IBS อีกด้วย

 

กลับหน้าหลัก