เราสามารถแนะนำท่านเรื่องการใช้งานและติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท (Aluminium Composite Material) ได้
เพียงโทรเข้า BFM hotline 02-6917420-2

การใช้งาน สามารถทำได้ด้วยวิธีการเดียวกับงานอลูมิเนียม และด้วยอุปกรณ์สำหรับงานไม้โดยทั่วไป มาตรฐานของวิธีการทำงาน
มีดังต่อไปนี้ใบเลื่อยไฟฟ้าและโต๊ะรองเลื่อยที่ใช้ในงานไม้สามารถตัดแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท ALPOLIC®/fr และ ALPOLIC® ได้โดยง่ายแต่ควรใช้ใบเลื่อยคาร์ไบด์ที่ใช้ตัดอลูมิเนียม และ พลาสติกทั่วไปเครื่องตัดแบบนี้จะช่วยให้ตัดได้เป็นจำนวนมากแต่ที่ขอบอาจจะไม่เรียบร้อยเท่ากับการ ตัดด้วยใบเลื่อย ตารางต่อไปนี้แสดงการปรับตั้งระยะและมุมของหัวตัดที่เหมาะสม

ความหนาของแผ่นวัสดุ ช่องว่างระหว่างหัวตัด มุมองศาของหัวตัด
3 มม. 0.04 มม. 1 องศา
4 มม. 0.04 มม. 1 องศา 30 ลิปดา
6 มม. 0.2 มม. 2 องศา 30 ลิปดาควรเหลือกความหนาของไส้กลางในร่องรูปตัวU ที่เซาะไว้ 0.2-0.4 มม. และมุมเซาะร่อง ควรจะอยู่ที่ 110 องศา

วิธีที่ 1 การใช้เราเตอร์ ควรใช้ดอกสว่านเซาะร่อง ที่ดัดแปลงแล้ว ดังภาพซ้ายมือ

(ตัวอย่างขนาดและความเร็วของดอกสว่าน)
จำนวนซี่ฟันของสว่าน : 2-4
อัตราความเร็วในการหมุน : 20,000-30,000 รอบต่อนาที
อัตราความเร็วในการเซาะ : 3-5 เมตรต่อนาที
ประเภทของหัวสว่าน : คาร์ไบด์

วิธีที่ 2 การใช้เครื่องเซาะร่อง ในกรณีที่ต้องเซาะร่องแผ่นวัสดุจำนวนมาก

(ตัวอย่างขนาดและความเร็วของเครื่องเซาะร่อง)
ประเภทของหัวเซาะร่อง : คาร์ไบด์
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอก : 305 มม.
จำนวนซี่ฟันของหัวเซาะร่อง : 24
อัตราความเร็วในการหมุน : 3,000-5,000 รอบต่อนาที
อัตราความเร็วในการเซาะร่อง 5 เมตรต่อนาทีหลังจากเซาะร่องด้านหลังแผ่นวัสดุเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถทำการพับด้วยเครื่องพับ หรือเครื่องสำหรับกดแผ่นวัสดุ แต่วิธีพับที่ดีที่สุดควรทำบนโต๊ะที่เรียบสนิท และควรทำการ พับในอุณหภูมิที่ไม่ต่ำกว่า 10 องศา เพื่อป้องกันการแตกร้าวชั้นเคลือบสีของผิววัสดุ

วิธีการพับเพื่อเสริมความแข็งแรงที่ขอบแผ่นวัสดุและป้องกันน้ำเข้าที่มุมแผ่น (Rout-in Return System)

ควรพับขอบของแผ่นวัสดุขึ้นมา 25 มม. และหลังจากยืดมุมด้วยริเว็ทแล้ว อุด หรือยามุมทุกมุม ด้วยวัสดุกันซึม เช่น ซิลิโคนเพื่อป้องกันน้ำซึมเข้ามาด้านใน
   อลูมิเนียมคอมโพสิท ALPOLIC®/fr และ ALPOLIC® สามารถดัดโค้งด้วยเครื่องกดได้ โดยการตั้งค่า รัศมีที่ต้องการที่ตัวกดด้านบน แต่ควรคำนึงถึงขนาดรัศมีต่ำที่สุดที่ สามารถดัดโค้งได้ ตามตารางต่อไปนี้

ความหนาของแผ่นวัสดุ รัศมีต่ำสุดที่สามารถดัดโค้งได้ (มม.)
ALPOLIC®/fr ALPOLIC®
แกนตามขวาง แกนขนาน แกนตามขวาง แกนขนาน
3 มม.     40 55
4 มม. 80 100 40 55
6 มม.     55 80ค่ารัศมีในการดัดโค้งด้วยแท่นลูกกลิ้ง จะมากกว่าการดัดโค้งด้วยเครื่องกด และก่อนที่จะ ดัดโค้งจำเป็นต้องเซาะร่องและตัดขอบแบบฟันปลาตามภาพเตรียมไว้ก่อนควรใช้ริเว็ทอลูมิเนียมยึดบริเวณรอยต่อที่บรรจบกันและควรใช้ตะปูเกลียวและน็อต ที่ทำจากสแตนเลส ส่วนในการเซาะและ ยึดแผ่นวัสดุเข้าด้วยกันควรใช้สูตรการคำนวณ e>2D คือ ระยะระหว่างจุดศูนย์กลางของรู ที่เจาะถึงขอบแผ่นวัสดุ หรือ (e) ควร มากกว่า 2 เท่า ของขนาดเส้นศูนย์กลางของรู หรือ (D) ซึ่งจะได้ค่าการรับแรงดึงของรูที่เจาะตามหลักทางกลศาสตร์แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท ALPOLIC®/fr หรือ ALPOLIC® สามารถเชื่อมบริเวณไส้กลางเข้าด้วยกัน โดยวิธีการเชื่อมด้วยความร้อน โดยใช้ปืนสำหรับเชื่อมกับเศษไส้กลางของ อลูมิเนียมคอมโพสิท ALPOLIC®/fr หรือ ALPOLIC® เป็นวัสดุเชื่อมได้ทันที และควรเสริมความแข็งแรง โดยใช้ชิ้นอลูมิเนียมติดด้วยเทปกาวสองหน้า ปิดด้านหลังแผ่นวัสดุครอบทับบริเวณที่เชื่อม