สนับสนุนผลิตภัณฑ์ ฝ้าเพดานสำเร็จรูป Armstrong

 

24 ก.ย. 2558

 

BFM ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ ฝ้าเพดานสำเร็จรูป Armstrong คุณภาพสูง เพื่อทดแทนฝ้ายิบซั่มฉาบเรียบ ให้กับงานปรับปรุงฝ้าเพดาน ห้องเรียนบรรยายคณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ เรื่อง “ Acoustic Improvement in Education and Hospital” เพื่อให้ ห้องเรียนมีการดูดซับเสียงที่ดีเพื่อการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด