BFM เข้าร่วม ISA ครั้งที่ 18/58 ดูงานธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ

 

21 พ.ย. 2558

 

BFM เข้าร่วม ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพครั้งที่ 18/58 ISA Building Material Visit Series รอบรู้เรื่องวัสดุก่อสร้าง ครั้งที่ 5/58 "ดูงานธนาคารกสิกรไทย แจ้งวัฒนะ ณ ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558