การสั่งซื้อ และจัดส่งสินค้า

 

ให้บริการด้านการสั่งซื้อสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ระยะเวลาที่แน่นอนในการนำเข้าสินค้าและการจัดส่ง, การขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูง ให้บริการรวดเร็วและจัดส่งสินค้าตรงตามเวลา