ข้อมูลประกอบการติดตั้ง

 

ให้บริการด้านความรู้และข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการติดตั้ง เช่น การคำนวณแรงลมที่มากระทำ และการเสริมความแข็งแรงของแผ่น, การคำนวณเพื่อลดเศษสูญเสียจากการสั่งซื้อ, การคำนวณเพื่อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับโครงการ ทั้งขนาดของแผ่นและจำนวน