การนำเสนอผลิตภัณฑ์

 

ให้บริการด้านการนำเสนอรายละเอียดของผลิตภัณฑ์, การนำเสนอชิ้นงานตัวอย่าง, การนำเสนอวิธีการติดตั้ง, การนำเสนอและถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจด้านผลิตภัณฑ์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าของโครงการ, สถาปนิกผู้ออกแบบ, ผู้รับเหมา, สถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง