สินค้าในคลังเก็บสินค้า

 

มีสินค้าพร้อมใช้ในคลังสินค้า มากกว่า 50 สี พื้นที่รวมมากกว่า 70,000 ตารางเมตร เพื่อให้เพียงพอกับงานเร่งด่วนและการส่งสินค้าเพื่อปิดการติดตั้งในโครงการ