คลังเก็บสินค้า และการดูแลสินค้า

 

ราคาสินค้ามีมาตรฐาน , สถานที่เก็บสินค้ามีความปลอดภัย สะอาดและปกป้องสินค้าก่อนถึงมือลูกค้าอย่างดี