คุณสมบัติที่บ่งบอกถึง
ความเป็นนวัตกรรมเป็นสีเขียว

ความเป็นนวัตกรรมสีเขียวของเกล็ดอะลูมิเนียมระบายอากาศประสิทธิภาพสูง (COLT Performance Louvre)

  1. COLT Performance Louvres ผลิตจากอะลูมิเนียมที่มีความแข็งแรงสูง 6063 T5 ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ มีRecycle content สูง
  2. ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน
  3. COLT Performance Louvres ลดการใช้พลังงานในอาคารจากเครื่องปรับอากาศ ช่วยสร้างสภาวะน่าสบายให้กับอาคารได้อย่างเหมาะสมจากการระบายอากาศและป้องกันน้ำฝนเข้าสู่อาคารซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์สำคัญต่าง ๆ ในอาคาร รวมถึงความชื้นอันเป็นปัจจัยหลักของการใช้พลังงานอย่างหนักในการปรับอากาศ
  4. COLT Performance Louvres ลดการลงทุนในเรื่องโครงสร้างอาคาร เพราะมีน้ำหนักเบาและมีประสิทธิภาพสูง
  5. COLT Performance Louvres เสริมสร้างความสวยงามให้อาคารโดยไม่จำเป็นต้องมีการปรับปรุงอาคารบ่อยครั้งสามารถดัดแปลงให้เหมาะสมกับพื้นที่ติดตั้งได้อย่างดี เช่นการนำไปประยุกต์ใช้ทำเป็นประตู หรือช่องระบายอากาศที่เปิดได้เต็มที่
  6. COLT Performance Louvres มีผลการทดสอบจากสถาบันระดับโลก BSRIA และผ่านมาตรฐานสูงสุดของโลก BS EN 13030 และ HEVAC ช่วยลดอัตราเสี่ยงของการลงทุนที่ผิดพลาดไปกับสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน
  7. สภาพแวดล้อมในพื้นที่ทำงานที่ดีคือมีแสงสว่างเพียงพอและมีความสบายในการทำงานจากการระบายอากาศที่ดีช่วยให้ประสิทธิผลในการทำงานเพิ่มสูงขึ้น
  8. COLT Performance Louvres มีระบบสีหลากหลายให้เลือกใช้เหมาะสมกับการใช้งาน พร้อมทั้งลดการใช้พลังงานในการผลิตโดยไม่จำเป็น
  9. สามารถนำ COLT Performance Louvres มาใช้ใหม่ได้โดยนำไปติดตั้งในพื้นที่อื่นๆ หรือปรับเปลี่ยนเป็นส่วนประกอบประเภทอื่นๆได้โดยไม่จำเป็นต้องรื้อถอน ติดตั้งใหม่ได้ทั้งระบบ 1UL, 2UL และ 3UL 
  10. COLT Performance Louvres มีรายการคำนวณความแข็งแรงของ Louvres จากแรงลมที่มากระทำโดยสามารถลดค่าใช้จ่ายจากการติดตั้งโครงสร้างเสริมกำลังที่มีขนาดเหมาะสมกับพื้นที่ติดตั้งแทนการเสริมกำลังที่มากเกินความจำเป็น