3UL/SH

เกล็ดระบายอากาศระบบสามใบ รูปลักษณ์ภายนอกที่ต่อเนื่อง

และการติดตั้งที่ยืดหยุ่นทำให้เกล็ดระบายอากาศประสิทธิภาพสูงระบบสามใบเหมาะสมอย่างยิ่งกับ งานบังสายตา และหุ้มอาคารที่ต้องการการระบายอากาศ และป้องกันน้ำฝนในระดับดีเยี่ยม เกล็ดระบายอากาศประสิทธิภาพสูง ระบบสามใบ 3UL มีรูปแบบด้านหน้าของเกล็ด 2 รูปแบบ คือ: ตื้น (ระยะพิทช์ 50 มม.) 

3UL/SH ยังรองรับการจัดวางในสองลักษณะ : แนวนอน และแนวตั้ง

และการติดตั้งที่ยืดหยุ่นทำให้เกล็ดระบายอากาศประสิทธิภาพสูงระบบสามใบเหมาะสมอย่างยิ่งกับ งานบังสายตา และหุ้มอาคารที่ต้องการการระบายอากาศ และป้องกันน้ำฝนในระดับดีเยี่ยม เกล็ดระบายอากาศประสิทธิภาพสูง ระบบสามใบ 3UL มีรูปแบบด้านหน้าของเกล็ด 2 รูปแบบ คือ: ตื้น (ระยะพิทช์ 50 มม.) 

3UL/SH ยังรองรับการจัดวางในสองลักษณะ : แนวนอน และแนวตั้ง

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

วัสดุที่ใช้

วัสดุมาตรฐานที่เลือกใช้สำหรับเกล็ดระบายอากาศประกอบด้วย : 
• อลูมิเนียม 

มีระบบเคลือบสีมากมายให้เลือกใช้ อาทิ : 
• สีโพลีเอสเตอร์ 
• สีอะโนไดซ์ 
• สี PVdF

เกล็ดระบายอากาศแบบเจาะรู, แบบสตัคโค และแบบเคลือบผิวสำเร็จ (ซึ่งมักนำมาใช้กับใบเกล็ดระบายอากาศ และโครงด้านหน้าเท่านั้น) สามารถสั่งได้โดยมีปริมาณขั้นต่ำ

การสั่งเกล็ดระบายอากาศสามารถสั่งได้ 2 ระดับ :
• ทั้งหมด (ส่วนประกอบหลักทั้งหมด) 
• บางส่วน (เกล็ดระบายอากาศและกรอบเฉพาะ)

ตัวเลือกพิเศษ

อุปกรณ์เสริมมีให้เลือกใช้มากมาย เช่น : 
• ชิ้นส่วนเข้ามุม 
• แผงเปล่า (ชิ้นเดียวหรือแบบมีฉนวน) 
• รูปทรงพิเศษ 
• ระบบอคูสติกป้องกันเสียง 
• แผงปิด (กันนก / แมลง* / เพื่อความปลอดภัย) 
• ประตู 
• หอคอย

* แผงปิดกันแมลงจะลดการระบายอากาศ และเพิ่มความต้านทานของอากาศ

ข้อกำหนดเฉพาะด้านประสิทธิภาพ

ระบบเกล็ดระบายอากาศมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดการต้านทานของอากาศ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ ระบายอากาศ ควรเลือกใช้ใบของเกล็ดระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง 

การไหลเวียนของอากาศ

เมื่อทดสอบแผงเกล็ดระบายอากาศว่าสอดคล้อง กับมาตรฐาน BS EN 13030/HEVACหรือไม่ ต้องมีค่าสัมประสิทธิ์แอโรไดนามิคต่ำสุดดังต่อไปนี้ : ทางลมเข้า/ออก 0.277

การป้องกันน้ำฝน

เมื่อทดสอบแผงเกล็ดระบายอากาศว่าสอดคล้องกับมาตรฐาน BS EN 13030/HEVAC หรือไม่ ระบบเกล็ดระบายอากาศจะต้องตรงกับการจำแนกประเภทเรื่องสภาพอากาศต่อไปนี้: 

Class A3 ความเร็วในการดูดอากาศไม่เกิน 3.5 ม./วินาที

ระบบเกล็ดระบายอากาศจะมีการระบายน้ำโดยผ่านแนวเสาตั้งที่คล้ายท่อระบายและถ่ายลงสู่วงกบล่างต่อไป

ระบบเกล็ดระบายอากาศสามารถผสมผสานกันระหว่างประสิทธิภาพของระบบใบคู่และความงามของระบบใบเดี่ยว พร้อมแผงด้านหลังที่อยู่ในระนาบเดียวกันโดยรูปลักษณ์ภายนอกต่อเนื่องไม่แตกต่างกัน


ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์

เกล็ดระบายอากาศประสิทธิภาพสูงระบบสามใบของ Colt ประเภท 3UL มีใบเกล็ดที่ระยะพิทช์ 50 มม.(แบบตื้น) 

ผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยด์แบบรีดคุณภาพสูง BS 1474:1978 ประเภท 6063-T5

ใบเกล็ดระบายอากาศไม่ควรติดตั้งด้วยวิธีเจาะยึดแต่ควรใช้ระบบคลิปล็อคและไม่ใช้รีเวทหรือสกรูในการติดตั้งโครงสร้างเข้ากับ เสาตั้งซ่อน (Hidden mullion) ด้วยวิธีนี้จะทำให้ใบเกล็ดระบายอากาศสามารถขยายตัวและขยับได้บ้าง ตลอดความยาว โดยไม่ก่อให้เกิดการบิดเบี้ยวแบบใบเกล็ดทั่วๆ ไป และทำให้ผลงานที่ปรากฏด้านนอกดูมีความต่อเนื่องกัน

เสาตั้งจะถูกซ่อนอยู่ด้านหลัง โดยห่างกันสูงสุด1250 มม. นับจากจุดศูนย์กลางและจุดรองรับของเสาตั้งนั้น จะสัมพันธ์กับแรงลม ที่เข้ามาปะทะ (ตามการคำนวณและกำหนดโดยวิศวกรโครงสร้าง) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน BS 6399 PART 2 ความหนาของ โลหะเสาตั้งจะต้องมีความหนาอย่างน้อย 2.0 มม.เพื่อลดโครงสร้างเหล็กค้ำยันที่เกี่ยวข้องลงให้เหลือน้อยที่สุด

วงกบล่างและกรอบบานต่างๆ จะต้องมีอุปกรณ์ติดตั้งที่เหมาะสมและมีความหนาอย่างน้อย 2.0 มม.

บทสรุปประสิทธิภาพของ 3UL

• คุณสมบัติการระบายอากาศดี
• คุณสมบัติการป้องกันน้ำฝนดีเยี่ยม

เหมาะสำหรับงานติดตั้งที่ต้องการบังสายตาหรือหุ้มตกแต่งงานสถาปัตยกรรม พร้อมการป้องกันน้ำ ฝนได้อย่างดีเยี่ยม แม้ต้องเผชิญกับความเร็วลมที่รุนแรงระดับพายุ

ความเป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุด