อาคารสำนักงานของ Amway (สำนักงานใหญ่)

เกร็ดอลูมิเนียมระบายอากาศ COLT Louvres 2 UL/SH - 130 ตร.ม.

สถานที่ :
ถนนรามคำแหง
สถาปนิก :
บริษัท 760 ไอ อาร์คิเทค แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
เสร็จเมื่อ :
2555