Kansi Apartment สุขุมวิท 13

เกร็ดอลูมิเนียมระบายอากาศ COLT Louvres - 2UL/SH ปริมาณรวม 70 ตร.ม.

สถานที่ :
สุขุมวิท 13
สถาปนิก :
Woha (Thailand) Ltd.
เสร็จเมื่อ :
2556