ลิสเตอรีน

เกร็ดอลูมิเนียมระบายอากาศ COLT Louvres - 3UL-11.50 ตร.ม.

สถานที่ :
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
สถาปนิก :
บริษัท เทคโทนิค อาร์คิเทค จำกัด
เสร็จเมื่อ :
2555