เกี่ยวกับ
บี.เอฟ.เอ็ม. จำกัด

บริษัท บี.เอฟ.เอ็ม. จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2539

เป็นเวลากว่าสองทศวรรษในธุรกิจด้านการนำเข้าผลิตภัณฑ์ตกแต่งอาคารคุณภาพสูง ด้วยประสบการณ์และความใส่ใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทำให้ บริษัท บี.เอฟ.เอ็ม.จำกัด ได้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์ตกแต่งอาคารในประเทศไทย พร้อมกับได้สร้างมาตรฐานระดับสูงอย่างการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดก่อนส่งถึงมือลูกค้า และมาตรฐานด้านความปลอดภัย ซึ่งเป็นบรรทัดฐานที่บริษัทใส่ใจและให้ความสำคัญเสมอมา อันส่งผลให้เกิดการวางรากฐานทางธุรกิจที่เข้มแข็งและไว้วางใจซึ่งกันและกันทั้งกับลูกค้าและพันธมิตรทุกฝ่าย

พ.ศ.2539

บริษัท บี.เอฟ.เอ็ม. จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท ไส้กลางกันไฟคุณภาพสูง ALPOLIC แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยจากบริษัท Mitsubishi Chemical Corporation ประเทศญี่ปุ่น

พ.ศ.2556

บริษัท บี.เอฟ.เอ็ม. จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบฝ้าเพดานสำเร็จรูปคุณภาพสูง Armstrong แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยจากบริษัท Armstrong World Industries ประเทศสหรัฐอเมริกา

พ.ศ.2558

บริษัท บี.เอฟ.เอ็ม. จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นลักชัวรี่ ไวนิลไทล์คุณภาพสูง Tarkett แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยจากบริษัท Tarkett Group Companies ประเทศฝรั่งเศส

พ.ศ.2563

บริษัท บี.เอฟ.เอ็ม. จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกล็ดอลูมิเนียมระบายอากาศคุณภาพสูง แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย จากบริษัท Construction Specialties, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา

พ.ศ.2564

บริษัท บี.เอฟ.เอ็ม. จำกัด เป็นผู้นำเข้าและคัดสรรผลิตภัณฑ์วัสดุปิดผิวลามิเนตคุณภาพสูง มาตรฐานระดับสากล จากผู้ผลิตชั้นนำทั่วโลก

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ค่านิยมบริษัท

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำทางด้านวัสดุตกแต่งอาคารคุณภาพระดับโลกที่มีมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสรรค์ผลงานสถาปัตยกรรมแห่งความยั่งยืน

พันธกิจ

มุ่งมั่นพัฒนาและค้นหานวัตกรรมใหม่ๆ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัย ผสมผสานกับการบริการจากบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของความมีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

ค่านิยมบริษัท

มีความสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เปิดใจกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาศักยภาพของตนเพื่อความเป็นเลิศอยู่เสมอ

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นโยบายที่ปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนานของบริษัทฯ

คือการให้การสนับสนุนจัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการออกแบบและการก่อสร้างที่มีประโยชน์ต่อสถาปนิก มัณฑนากร วิศวกร และบุคลากรอื่นๆ ในวงการสถาปัตยกรรมของเมืองไทย ผ่านสมาคมสถาปนิกสยามฯ และสถาบันต่างๆ รวมทั้งการจัดหาวิทยากรเพื่อให้ความรู้แก่ นิสิตนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ตามสถาบันการศึกษาทั่วประเทศบริษัทภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม และผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้แก่สังคมไทย เพื่อพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

ร่วมสร้างสรรค์ผลงานสถาปัตยกรรมเพื่อความยั่งยืน

ทุกวันนี้ปรากฏการณ์โลกร้อน (Global Warming) เป็นสิ่งที่ไม่ไกลจากตัวเรา เพราะกำลังส่งผลกระทบกับโลก จนเราสัมผัสได้ถึงอันตราย และการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะต้องหันมาร่วมมือร่วมใจช่วยกันดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน

ด้วยความตระหนักถึงผลกระทบข้อนี้ ในฐานะที่บริษัท บี.เอฟ.เอ็ม. จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตกแต่งอาคาร จึงมุ่งพัฒนาและคัดสรรผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ที่มีขั้นตอนการผลิต และคุณสมบัติการใช้งานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนแนวคิดการ สร้างสรรค์ผลงานสถาปัตยกรรมสีเขียว (Green Building) อันถือเป็นหัวใจหลักของการสร้างสรรค์งานออกแบบยุคใหม่

ยกตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิตไส้กลางกันไฟ ALPOLIC®/fr ที่ผลิตโดย Mitsubishi Chemical Corporation กับการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ของแผ่นตกแต่งอาคารที่มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัว และมีดีไซน์ให้เลือกหลากหลายทั้งชุดลายหิน ลายไม้ และลายโลหะที่สามารถนำไปใช้ทดแทนวัสดุธรรมชาติได้อย่างสวยงามเสมือนจริง พร้อมกันนั้นยังมีการเคลือบสีด้วยระบบ LUMIFLON- based Fluorocarbon (FEVE) เพื่อสะท้อนรังสีความร้อนช่วยให้อาคารที่ใช้นวัตกรรมนี้เป็นอาคารอนุรักษ์พลังงานและลด ปรากฏการณ์เกาะร้อน (Urban Heat Island Effect) การันตีคุณภาพด้วยมาตรฐานอุตสาหกรรมด้านสิ่งแวดล้อมISO14001

นอกจากนี้ Mitsubishi Plastics Composites America, Inc. ยังร่วมเป็นสมาชิกของสถาบัน U.S. Green Building Council (USGBC) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้รับรองมาตรฐาน Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) Green Building Rating System™ มาตรฐานการให้คะแนนเพื่อรับรองให้กับอาคารที่ใส่ใจในการออกแบบก่อสร้าง และใช้อาคารอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยความเชื่อมั่นว่า “เหนือกว่าทุกการสร้างสรรค์ผลงานสถาปัตยกรรม คือการให้ความสำคัญ กับสิ่งแวดล้อม”