ติดต่อ

บริษัท บี.เอฟ.เอ็ม. จำกัด (สำนักงานใหญ่)

779/20, 779/24 ถ.ประชาอุทิศ
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310


อีเมล : sales@bfm.co.th

โทรสายตรง
02-691-7420-2
02-274-3822-3
แฟกซ์ :
02-691-6005

หากคุณต้องการให้ช่วยเหลือ