Beauty in

Innovation

ARCHITECTURAL LOUVERS

สามารถนำมาใช้กับอาคารได้หลายประเภทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยระบายอากาศควบคู่กับการป้องกันฝน และใช้เป็นส่วนประกอบสำหรับตกแต่งอาคารให้มีความสวยงามไปในตัว การระบุว่าจะใช้ระบบเกล็ดระบายอากาศแบบใดเป็นเรื่องไม่ง่ายนักและต้องอาศัยการพิจารณาเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานเฉพาะทาง เช่นห้องเครื่องที่ใช้จัดเก็บเครื่องจักรพิเศษหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอาจต้องการเรื่องการระบายอากาศที่ดีรวมถึงยังต้องมีระบบป้องกันน้ำฝนได้อย่างยอดเยี่ยมหรือโรงจอดรถที่ต้องการให้มีระบบระบายอากาศที่ดีโดยมีเงื่อนไขเรื่องการป้องกันการรั่วซึมของฝนเพียงเล็กน้อย


คุณสมบัติของ CS

RAIN / STROM DEFENSE

SUPERIOR VENTILATION

DURABILITY

ECOLOGY

DESIGN IN USA

ผลิตภัณฑ์