BFM สนับสนุนผลิตภัณฑ์ ฝ้าเพดานสำเร็จรูป Armstrong ให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.ค. 2559

2016-05-30

BFM ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ ฝ้าเพดานสำเร็จรูป Armstrong คุณภาพสูง รุ่น Optra FG พื่อปรับปรุงห้องเรียน “Studio DO” คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณาจารย์และผู้ออกแบบมีแนวคิดให้ใช้วัสดุนี้เพื่อให้เสียงสะท้อนลดลงเกิดคุณภาพเสียงที่ดีภายในห้องเรียน เพื่อการดูดซับเสียงที่ดีขึ้น ทำให้การเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด