BFM ร่วมสนับสนุน โครงการ “ตู้กับข้าวคนไทย”

2020-06-23

BFM ร่วมสนับสนุน โครงการ “ตู้กับข้าวคนไทย” กับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, มูลนิธิเวิร์คพอยท์ และธนาคารกสิกรไทย คุณ กศิปัญญ์ ศิริธรรม ตำแหน่ง CEO บริษัท บี.เอฟ.เอ็ม. จำกัด ได้นำอาหาร และสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ร่วมแบ่งปัน ในโครงการ “ตู้กับข้าวคนไทย” ณ บริเวณหน้ากรมส่งเสริมวัฒนธรรม เพื่อสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID 19 เมื่อ วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา