BFM สนับสนุนผลิตภัณฑ์แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิทไส้กลางกันไฟ ALPOLIC/fr

2021-03-19

บริษัท BFM สนับสนุนผลิตภัณฑ์แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิทไส้กลางกันไฟคุณภาพสูง ALPOLIC/fr ให้แก่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาในการก่อสร้างอาคารโครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน TUPP โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ