พนักงาน BFM รับการฉีดวัคซีน COVID-19

2021-07-08

พนักงาน BFM ทุกท่านได้รับการฉีดวัคซีน Astra Zeneca เข็มที่ 1 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันเชื้อไวรัสโควิด - 19 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ สนามกีฬาเวสน์ 1 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564