BFM สนับสนุน ISA Dinner Talk ครั้งที่ 2/65 : หัวข้อ กว่าจะเป็น SUPERHOUSE

2022-01-26

BFM สนับสนุน ISA Dinner Talk Series 2022 ในหัวข้อ หัวข้อ กว่าจะเป็น SUPERHOUSE ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดโดย สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565