BFM สนับสนุน ISA Dinner Talk ครั้งที่ 2/65 : หัวข้อ ตะลุยต่างแดน

2022-02-23

BFM สนับสนุน ISA Dinner Talk Series 2022 ในหัวข้อ ตะลุยต่างแดน ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดโดย สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565