นวัตกรรมสีเขียว
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ALPOLIC®/fr and LEEDS US Green Building Council

ผลิตภัณฑ์ ALPOLIC โดยบริษัท Mitsubishi Plastics Composites America, Inc. เป็นสมาชิกของสถาบัน U.S. Green Building Council (USGBC) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้รับรองมาตรฐาน Leadership in Energy and Environmental Design (LEED®) Green Building Rating System™ มาตรฐานการให้คะแนนเพื่อรับรองให้กับอาคารที่ใส่ใจในการออกแบบก่อสร้าง และใช้งานอาคารอย่างมีประสิทธิภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


การใช้แผ่นโลหะคอมโพสิทชนิดต่าง ๆ ของ ALPOLIC สำหรับตกแต่งอาคารสามารถใช้เป็นคะแนนตามมาตรฐาน Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) รับรอง

โดยสถาบันU.S. Green Building Council (USGBC) แบ่งเป็น

ระบบเคลือบสี LUMIFLON-base Fluorocarbon ช่วยลดภาวะเกาะร้อน (Urban Heart Island Effect)

การเคลือบสีระบบ LUMIFLON- based Fluorocarbon (FEVE) มีคุณสมบัติช่วยสะท้อนรังสีความร้อนช่วยให้อาคารที่ใช้เป็นอาคารอนุรักษ์พลังงาน และลดปรากฎการณ์เกาะร้อน (Urban Heat Island Effect)

การลดการใช้พลังงานในขั้นตอนการผลิตและใช้งาน ALPOLIC

การลดพลังงานในการผลิต

เป็นที่ทราบกันว่าการผลิตแผ่นอลูมิเนียมต้องใช้พลังงานในการผลิตสูง การผลิตแผ่นอลูมิเนียม คอมโพสิท ALPOLIC ถือว่ามีกระบวนการใช้พลังงานที่น้อยกว่า เมื่อเทียบกับแผ่นอลูมิเนียมโซลิด (Solid Aluminum Sheet) ทั่วไปถึงครึ่งหนึ่ง ในขณะที่ความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งานมีเทียบเท่ากับแผ่นอลูมิเนียมโซลิด

การลดการใช้พลังงานในอาคาร

ระบบผนังภายนอกอาคารส่วนใหญ่ที่หุ้มด้วยแผ่น ALPOLIC จะมีช่องว่างอากาศ (Air Space) ระหว่างแผ่นโลหะคอมโพสิทกับผนังด้านใน (Backing Wall) จึงทำหน้าที่ช่วยป้องกันความร้อนไม่ให้เข้ามาสู่พื้นที่ใช้งานภายในอาคารได้โดยตรง 

ALPOLIC สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ALPOLIC สามารถนำไปรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยโรงงาน Mitsubishi Chemical Corporation ประเทศญี่ปุ่นจะนำทั้งอะลูมิเนียมที่เคลือบด้านหน้าและด้านหลังพร้อมไส้กลางกันไฟกลับมาใช้ใหม่ จนได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001