การออกแบบที่ยั่งยืน
สำหรับอนาคต(Ecology)

Overview

เริ่มต้นตั้งแต่ปีค.ศ.1860 Armstrongเป็นผู้นำด้านธุรกิจที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม กระทั่งได้ชื่อว่าเป็นองค์กร “สีเขียว” รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและการบริการอย่างครบวงจรโดยเริ่มธุรกิจที่แรกในทวีปอเมริกาเหนือ และเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ จนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั่วโลกจากคุณภาพของสินค้าและการผลักดันอย่างต่อเนื่องในการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรเพื่อหานวัตกรรมการผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมจากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่ไม่หยุดนิ่งนี้ จึงทำให้ในปีค.ศ. 1999 Armstrong ได้เป็นผู้บุกเบิกนำเสนอโครงการรีไซเคิลฝ้าเพดานสู่อุตสาหกรรมด้วยประสบการณ์การทำงานกว่า 9 ปี จนถึงปัจจุบันเราได้ทำการรีไซเคิลกระเบื้องฝ้าเพดานเก่าไปกว่า 40,000,000 ตารางฟุตหรือคิดเป็นของเสียกว่า 14,000 ตันให้สามารถนำกลับมาใช้งานได้ซึ่งก่อนหน้านี้บริษัทได้ทำการกำจัดของเสียเหล่าด้วยการฝังกลบ ซึ้งอาจเป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม แต่เมื่อเปลี่ยนมาใช้วิธีใหม จึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยทั้งผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

มาตรฐานการรับรองของ Armstrong

Armstrong เพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องใน 4 มิติ ได้แก่ ด้านพลังงาน ด้านปริมาณก๊าซเรือนกระจก ด้านการบริหารน้ำและการจัดการทรัพยาการทางด้านป่าไม้ ซึ่งเป็นจุดแข็งขององค์กรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานการรับรองของ Armstrongระบบฝ้าอะคูสติกสำเร็จรูป Armstrong กับมาตราฐาน LEED ตามแนวคิดอาคารเขียว