การออกแบบที่ยั่งยืน
สำหรับอนาคต (Ecology)

การออกแบบอย่างยั่งยืน

Tarkett เป็นผู้นำในด้านผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง รับผิดชอบต่อทั้งกระบวนการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน โดยการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน เพื่อที่ลูกค้าจะสามารถนำเอาไปใช้ในการตัดสินใจเพื่อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ระบบพื้นที่เหมาะสมทั้งกับความต้องการ และงบประมาณในการก่อสร้าง โดยไม่ลืมที่จะให้ความสำคัญต่อความต้องการ และแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ความยั่งยืนเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญตั้งแต่การออกแบบจนถึงการผลิตสินค้าของเราออกมาสู่ผู้บริโภค โดยมี หัวใจหลัก 4 ประการ ที่ลูกค้าจะสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่สมดุลย์ในทุกๆ ด้านคือ

เลือกที่จะใช้วัสดุที่ดีกว่า เป็นธรรมชาติ และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว

Tarkett ให้ข้อมูลสำคัญและเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ในการเลือกใช้สินค้าระบบพื้น เพื่อให้คุณสามารถเลือกวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์ที่สมดุลย์ได้มากกว่า ดังนั้นทุกผลิตภัณฑ์ของ Tarkett จึงมีการติดป้ายประกาศซึ่งแสดงถึงสัดส่วนร้อยละของ

  • วัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติ และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
  • การนำกลับมารีไซเคิลได้ 100 %
  • ระดับการปลดปล่อย VOC# สู่บรรยากาศ (TVOC ใน μg/m3 หลังจาก 28 วัน)* 10-100 μg/m3 *

การเลือกระบบพื้นที่ผลิตโดยใช้ทรัพยากรน้อยกว่า

ทุก ๆ ผลิตภัณฑ์ของ Tarkett ผ่านกระบวนการผลิตที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสูงสุด ได้รับการรับรองจาก ISO 9001 และ ISO 14001 ด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งยังมีการตรวจสอบมาตรฐานการผลิตอยู่เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงอันจะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังใส่ใจการตรวจสอบวัดค่าวัดระดับที่รายงานผลการใช้ทรัพยากรน้ำและพลังงานต่าง ๆ ในการผลิตสินค้า รวมถึงระดับการนำกลับมาใช้ และปล่อยของเสียซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ Tarkett พัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและมีประโยชน์สูงสุด

แน่ใจได้ถึงผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย เพื่อสุขอนามัยที่ดี ในทุก ๆ พื้นที่ของการใช้งาน

เมื่อคุณเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ Tarkett คุณยังได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแชร์ความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพของอากาศภายในอาคาร ทั้งในส่วนของอาคารและบ้านพักอาศัย

  • ปราศจากสารฟาเลตที่เป็นพิษ
  • สร้างคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ดีที่สุดในท้องตลาด จากการปลดปล่อยสาร VOC# ที่เป็นอันตรายน้อยกว่าตามมาตรฐานยุโรปที่เข้มงวด
  • เคลือบผิวด้วย IQ และ Topclean XP ช่วยให้ทำความสะอาดง่าย ลดพลังงาน ปริมาณการใช้น้ำ และสารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การนำกลับมาใช้ใหม่และการรีไซเคิล

โปรแกรม Tarkett-ReUse เป็นโปรแกรมการนำระบบพื้นกลับมารีไซเคิลใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี 1966 โดย Tarkett ได้รวบรวมวัสดุเหลือใช้ภายหลังจากการติดตั้งระบบพื้นในหลากหลายประเทศมารีไซเคิลเป็นวัสดุปูพื้นใหม่ เช่นเดียวกับการรีไซเคิลพื้นเมื่อหมดอายุการใช้งานไปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ได้อย่างน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นป้ายสัญลักษณ์บอกเส้นทางบนถนน ไปจนถึงระบบท่อต่าง ๆ โดยในแต่ละปี Tarkett จะทำการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งานเหล่านั้นในปริมาณที่มากกว่า 77,000 ตันต่อปีเลยทีเดียว

Tarkett ให้คำมั่นสัญญาเรื่อง การปล่อยสารระเหยอินทรีย์ VOC# เพื่อคุณภาพอากาศที่ดี

ปัจจุบันพื้นทั้งหมดของ Tarkett ผลิตโดยปลดปล่อยสารระเหยอินทรีย์น้อยกว่า 100 μg/m3 (TVOC หลังจาก 28 วัน)* เพื่อสร้างให้คุณภาพอากาศภายในอาคารดีขึ้น เหตุนี้เองที่ส่งผลให้ระบบพื้นของ Tarkett เป็นระบบพื้นที่ใช้ในการอ้างอิงในวงการอุตสาหกรรม เนื่องจากปลดปล่อยสารระเหยอินทรีย์น้อยกว่ามาตรฐานยุโรปที่เข้มงวดถึง 10 เท่า นอกจากนี้ยังมุ่งหวังอย่างต่อเนื่องที่จะลดค่า VOC# ให้น้อยลงเรื่อย ๆ ในอนาคต เพื่อสร้างคุณภาพอากาศที่ดีทั้งในอาคารสาธารณะและบ้านพักอาศัย 

VOC#: Volatile Organic Compound.
* ณ เดือนมีนาคม 2015 โดยขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือกใช้
** ผลิตภัณฑ์พื้นลักชัวรี่ ไวนิล ไทล์ ทั้งหมด ของ Tarkett เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากสารฟาเลตที่เป็นพิษ