PERFORMANCE

LOUVRE

COLT Performance Louvre

สามารถนำมาใช้กับอาคารได้หลายประเภทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยระบายอากาศควบคู่กับการป้องกันฝน และใช้เป็นส่วนประกอบสำหรับตกแต่งอาคารให้มีความสวยงามไปในตัว การระบุว่าจะใช้ระบบเกล็ดระบายอากาศแบบใดเป็นเรื่องไม่ง่ายนักและต้องอาศัยการพิจารณาเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานเฉพาะทาง เช่นห้องเครื่องที่ใช้จัดเก็บเครื่องจักรพิเศษหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอาจต้องการเรื่องการระบายอากาศที่ดีรวมถึงยังต้องมีระบบป้องกันน้ำฝนได้อย่างยอดเยี่ยมหรือโรงจอดรถที่ต้องการให้มีระบบระบายอากาศที่ดีโดยมีเงื่อนไขเรื่องการป้องกันการรั่วซึมของฝนเพียงเล็กน้อย


คุณสมบัติของ COLT

RAIN / STROM DEFENSE

SUPERIOR VENTILATION

DURABILITY

ECOLOGY

DESIGN IN UK

ความงดงามที่น่าพึงพอใจ

ระบบเกล็ดระบายอากาศของ Colt มีรูปแบบของใบที่ขึ้นรูปได้สวยงามโดดเด่น

ลดต้นทุนด้านการใช้พลังงาน

ระบบเกล็ดระบายอากาศของ Colt มีประสิทธิภาพในเรื่องระบบแอโรไดนามิกที่สูง แรงต้านทานอากาศที่ลดลงช่วยลดขนาดพัดลมและช่องระบายอากาศให้เล็กลง เท่ากับเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการไปในตัว

ประสิทธิภาพที่เพิ่มสูงขึ้น

ระบบเกล็ดระบายอากาศของ Colt มีศักยภาพสูงในเรื่องระบบแอโรไดมานิก และยังมีความทนทานต่อสภาพอากาศได้อย่างดีเยี่ยม

ประสิทธิภาพที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว

ระบบเกล็ดระบายอากาศ ทั้งหมดของ Colt ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน BS EN 13030/HEVAC โดยสถาบัน BSRIA

ติดตั้งง่าย

ระบบเกล็ดระบายอากาศของ Colt ส่งมอบให้ลูกค้าได้ทั้งแบบที่ประกอบล่วงหน้าสำหรับติดตั้งที่ไซต์งานหรืออยู่ในรูปของชิ้นส่วนพร้อมประกอบ

มีให้เลือกหลากหลาย

ระบบเกล็ดระบายอากาศของ Colt มีให้เลือกใช้หลายรูปทรง ทั้งยังมีให้เลือกหลายลักษณะ ไม่ว่าจะเป็นขนาด และสีเคลือบเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดการก่อสร้างต่างๆ ได้ทุกโครงการ

ผลิตภัณฑ์

สิ่งที่ควรพิจารณา

  • ตำแหน่งที่ตั้งโครงการและตำแหน่งช่องเปิด
  • ความรุนแรงของสภาพอากาศในพื้นที่ (site)
  • สถานที่ตั้งและการสัมผัสกับบรรยากาศภายนอกของระบบเกล็ดระบายอากาศบนตัวอาคาร อัตราและทิศทางการไหลของอากาศผ่านเกล็ดระบายอากาศ
  • ความดันที่ลดลงสูงสุดที่ยอมรับได้ในระดับระบายอากาศที่ต้องการ
  • องศาและระยะของการซึมผ่านของน้ำที่ยอมรับได้
  • แนวทางแก้ไขเฉพาะสำหรับเรื่องของความลาดชัน
  • ระบบระบายน้ำในตัวเกล็ดระบายอากาศ

ความเป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุด