1UL/SH

เกล็ดระบายอากาศระบบใบเดี่ยว

รูปลักษณ์ภายนอกที่มั่นคงและมีความยืดหยุ่นสูงในการติดตั้งทำให้เกล็ดระบายอากาศระบบใบเดี่ยวเหมาะกับงานตกแต่งและปกปิดโครงสร้างอาคารเกล็ดระบายอากาศระบบใบเดี่ยว 1UL เป็นเกล็ดระบายอากาศที่มีรูปทรงทางแอโรไดนามิก โดยมี  รูปแบบมาตรฐานคือแบบตื้น (ระยะพิทช์ 50 มม.) นอกจากนี้ยังรองรับการจัดวาง 2 ลักษณะคือแนวนอน และแนวตั้งทั้งนี้สามารถพลิกหงายเกล็ดอะลูมิเนียมทั้งสองลักษณะนี้เพื่อใช้บังสายตาบริเวณหลังคาหรือโครงสร้างที่สูงขึ้นไป เช่น ห้องเครื่องลิฟต์บนอาคารระฟ้า

รูปลักษณ์ภายนอกที่มั่นคงและมีความยืดหยุ่นสูงในการติดตั้งทำให้เกล็ดระบายอากาศระบบใบเดี่ยวเหมาะกับงานตกแต่งและปกปิดโครงสร้างอาคารเกล็ดระบายอากาศระบบใบเดี่ยว 1UL เป็นเกล็ดระบายอากาศที่มีรูปทรงทางแอโรไดนามิก โดยมี  รูปแบบมาตรฐานคือแบบตื้น (ระยะพิทช์ 50 มม.) นอกจากนี้ยังรองรับการจัดวาง 2 ลักษณะคือแนวนอน และแนวตั้งทั้งนี้สามารถพลิกหงายเกล็ดอะลูมิเนียมทั้งสองลักษณะนี้เพื่อใช้บังสายตาบริเวณหลังคาหรือโครงสร้างที่สูงขึ้นไป เช่น ห้องเครื่องลิฟต์บนอาคารระฟ้า

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

วัสดุที่ใช้

วัสดุมาตรฐานที่เลือกใช้สำหรับเกล็ดระบายอากาศประกอบด้วย :

 • อลูมิเนียม (ระยะพิทช์ 50 มม. เท่านั้น)

มีระบบเคลือบสีมากมายให้เลือกใช้ อาทิ :

 • สีโพลีเอสเตอร์
 • สีอะโนไดซ์
 • สี PVdF

การสั่งเกล็ดระบายอากาศสามารถสั่งได้ 2 ระดับ :

 • ทั้งหมด (ส่วนประกอบหลักทั้งหมด)
 • บางส่วน (เกล็ดระบายอากาศและกรอบเฉพาะ)

ตัวเลือกพิเศษ

อุปกรณ์เสริมมีให้เลือกใช้มากมาย เช่น :

 • ชิ้นส่วนเข้ามุม
 • แผงเปล่า (ชิ้นเดียวหรือแบบมีฉนวน)
 • รูปทรงพิเศษ
 • แผงปิด (กันนก / แมลง* / เพื่อความปลอดภัย)
 • ประตู
 • หอคอย

*Iแผงปิดกันแมลงจะลดการระบายอากาศ และเพิ่มความต้านทานอากาศ

ข้อกำหนดเฉพาะด้านประสิทธิภาพ

ระบบเกล็ดระบายอากาศมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดการต้านทานของอากาศ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการระบายอากาศ ควรเลือกใช้ใบของเกล็ดระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง ไม่มีขอบคมและส่วนที่ยื่นออกมา

การไหลเวียนของอากาศ
เมื่อทดสอบแผงเกล็ดระบายอากาศ ว่าสอดคล้องกับมาตรฐาน BS EN 13030/HEVAC หรือไม่ ต้องมีค่าสัมประสิทธิ์

แอโรไดนามิคต่ำสุดดังต่อไปนี้ : ทางลมเข้า/ออก 0.435ค่าสัมประสิทธิ์การระบายอากาศ ข้างต้นจะเกิดขึ้นจากการทดสอบในอุโมงค์ลมขนาดใหญ่

การป้องกันน้ำฝน
การใช้งานเกล็ดระบายอากาศระบบใบเดี่ยว เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับพื้นที่ที่ยอมให้มีการรั่วซึมของน้ำฝนได้

ระบบเกล็ดระบายอากาศ ต้องสอดคล้องกับ Class D1 เมื่อทดสอบที่ทุกระดับความเร็ว ตรงตามมาตรฐาน BS EN 13030:2001/HEVAC

ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์

เกล็ดระบายอากาศระบบใบเดี่ยวของ Colt ประเภท 1UL มีใบเกล็ดที่ระยะพิทช์ 50 มม. (แบบตื้น) หรือ ระยะพิทช์ 100 มม. (แบบลึก)

ผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ที่ทนทานต่อการผุกร่อนสูง ชนิด 6063-T5 ตามมาตรฐาน BS1474:1978

ใบเกล็ดระบายอากาศไม่ควรติดตั้งด้วยวิธีเจาะยึดแต่ควรใช้ระบบคลิปล็อคและไม่ใช้รีเวทหรือสกรูในการติดตั้งโครงสร้างเข้ากับ เสาตั้งซ่อน (Hidden mullion) ด้วยวิธีนี้จะทำให้ใบเกล็ดระบายอากาศสามารถขยายตัวและขยับได้บ้างตลอดความยาวโดย ไม่ก่อให้เกิดการบิดเบี้ยวแบบใบเกล็ดทั่วๆ ไป และทำให้ผลงานที่ปรากฏด้านนอกดูมีความต่อเนื่องกัน

เสาตั้งจะถูกซ่อนอยู่ด้านหลัง โดยห่างกันสูงสุด 1250 มม. นับจากจุดศูนย์กลาง และจุดรองรับของเสาตั้งนั้นจะสัมพันธ์กับแรงลม ที่เข้ามาปะทะ (ตามการคำนวณและกำหนดโดยวิศวกรโครงสร้าง) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน

BS 6399 PART 2 ความหนาของโลหะเสาตั้งจะต้องมีความหนาอย่างน้อย 2.0 มม. เพื่อลดโครงสร้างเหล็กค้ำยันที่เกี่ยวข้องลงให้เหลือน้อยที่สุด

วงกบล่างและกรอบบานต่างๆ จะต้องมีอุปกรณ์ติดตั้งที่เหมาะสมและมีความหนาอย่างน้อย 2.0 มม.

คุณสมบัติ

ข้อมูลด้านประสิทธิภาพของเกล็ดระบายอากาศประสิทธิภาพสูงประเภทบังสายตาแบบ 1UL

หมายเหตุ

ขนาดและมิติทั้งหมดเป็นขนาดภายใน ส่วนขนาดภายนอกจะแตกต่างกันตามความหนาของวัสดุ

บทสรุปประสิทธิภาพของ 1UL

• คุณสมบัติการระบายอากาศสูงสุด
• คุณสมบัติการป้องกันน้ำฝนปานกลาง (ขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งและการเปิดรับน้ำฝน)

เหมาะสำหรับงานติดตั้งที่ต้องการบังสายตา หรือหุ้มตกแต่งงานสถาปัตยกรรม เกล็ด ระบายอากาศประสิทธิภาพสูงระบบใบเดี่ยว ของ Colt เหมาะสำ หรับอาคารที่ต้องการ การระบายอากาศอย่างดีเยี่ยม และการ ป้องกันน้ำฝนไม่ใช่เป้าหมายหลักใน การออกแบบ