ALPOLIC ZCM

แผ่นซิงค์ คอมโพสิท ไส้กลางกันไฟ

ซึ่งมีฉนวนภายในทำจากสินแร่มีคุณสมบัติไม่ติดไฟนิยมใช้เป็นวัสดุตกแต่งหุ้มอาคารภายนอกและสามารถใช้เป็นแผ่นห่อหุ้มหลังคาสำหรับอาคารสมัยใหม่ที่ต้องการความสวยงามและสามารถใช้ในการปรับปรุงตกแต่งอาคารเก่าผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีของบริษัท Mitsubishi Chemical Corporation สามารถรับบริการการติดตั้งและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้จากตัวแทนจำหน่ายของทางบริษัททั่วไป

ซึ่งมีฉนวนภายในทำจากสินแร่มีคุณสมบัติไม่ติดไฟนิยมใช้เป็นวัสดุตกแต่งหุ้มอาคารภายนอกและสามารถใช้เป็นแผ่นห่อหุ้มหลังคาสำหรับอาคารสมัยใหม่ที่ต้องการความสวยงามและสามารถใช้ในการปรับปรุงตกแต่งอาคารเก่าผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีของบริษัท Mitsubishi Chemical Corporation สามารถรับบริการการติดตั้งและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้จากตัวแทนจำหน่ายของทางบริษัททั่วไป

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

ทั่วไป

ALPOLIC - ZCM ประกอบด้วยแผ่นซิงค์หนา 0.5 มม. ประกบกับฉนวนแกนกลาง
ทำจากสินแร่ที่ไม่ติดไฟ ทำหน้าที่เป็นแผ่นตกแต่งอาคารภายนอก

  • วัสดุส่วนที่เป็นผิวด้านหน้าผลิตจากแผ่นซิงค์หนา 0.5 มม.
  • วัสดุที่ใช้ทาแกนกลางไส้กลางแร่ทนไฟ ผลิตจากสารประกอบที่ไม่ติดไฟหนา 0.3 มม.
  • วัสดุส่วนที่เป็นผิวด้านหลังผลิตจากแผ่นซิงค์หนา 0.5 มม.
  • ในผลิตภัณฑ์ชนิดนี้มีโครงสร้างแกนกลางที่มีคุณสมบัติเป็นวัสดุหน่วงการติดไฟในลักษณะเดียวกับผลิตภัณฑ์ ALPOLIC พื้นผิวด้านหน้ามีแผ่นฟิล์มพลาสติกปกป้องผิวหน้าและสีของแผ่น ALPOLIC - ZCM ที่สามารถลอกออกได้หลังการติดตั้ง

ขนาดผลิตภัณฑ์

ความหนา : 4.0 มม.
ความกว้าง : 965 มม.
ความยาว : 3.708 มม.

สีผิวด้านหน้า

ALPOLIC - ZCM ผลิตโดยใช้ วี เอ็ม ซิงค์ (VM Zinc) ซึ่งผลิตจากควอต ซิงค์ คอล์ย (Quartz Zinc Coils) ผิวด้านหน้าของผลิตภัณฑ์เป็นซิงค์อัลลอยผ่านการเคลือบผิวด้วยกระบวนการทางเคมี (Chemical Conversion Process) ทาให้ผิวมีสีอัลลอยสีเทาสวยงามเป็นธรรมชาติ

ความเป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุด