ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี 3

M9010-G30 White- 14,000 m2

สถานที่ :
ประเทศสิงคโปร์
สถาปนิก :
DPG Corporation, Skidmore, Owings and Merrill (Roof), Woodhead Wilson (Interior)
เสร็จเมื่อ :
2551