โรงเรียนธุรกิจ มหาวิทยาลัยออคแลนด์

Hairline (SCM) - 4,500 m2

สถานที่ :
เมืองออคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์
สถาปนิก :
FJMT+ Archimedia
เสร็จเมื่อ :
2550