ฮังซู แกรนด์ เธียเตอร์

Titanium Composite Material (TCM)

สถานที่ :
ประเทศจีน
สถาปนิก :
เสร็จเมื่อ :