โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน)

ผลิตภัณฑ์ระบบฝ้าเพดานสำเร็จรูป Armstrong (ฝ้าอะคูสติก) - Optra FG

สถานที่ :
ดอนเมือง, กรุงเทพมหานคร
สถาปนิก :
กรมช่างโยธาทหารอากาศ
เสร็จเมื่อ :
2561