ห้อง Mini Concert จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลิตภัณฑ์ระบบฝ้าเพดานสำเร็จรูป Armstrong (ฝ้าอะคูสติก) - Soundscape Circle White

สถานที่ :
พญาไท, กรุงเทพมหานคร
สถาปนิก :
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เสร็จเมื่อ :
2562