บริษัท เบอร์ลิน ฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด

แผงป้องกันน้ำท่วมสำเร็จรูป IBS 

สถานที่ :
ลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร
สถาปนิก :
เสร็จเมื่อ :
2556