บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

แผงป้องกันน้ำท่วมสำเร็จรูป IBS 

สถานที่ :
คลองหลวง, จังหวัด ปทุมธานี
สถาปนิก :
เสร็จเมื่อ :
2556