ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่

แผงป้องกันน้ำท่วมสำเร็จรูป IBS 

สถานที่ :
ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพมหานคร
สถาปนิก :
เสร็จเมื่อ :
2559